Historiek

Het kunstencentrum DE MANSVELDHOEVE

trefplaats van kunsten en mensen in het Pajottenland

lucmansveld-hoeve.jpg

Hoe het allemaal begon

 _mg_3018b2_resize.jpg

De Mansveldhoeve wordt al meer dan dertig jaar bewoond door schilder/dichter
Jos De Decker. Aanvankelijk stelde hij zijn atelier open voor bezoek van belangstellenden; stilaan werd het ook een ontmoetingsplaats van gelijkgezinden, die hun werk in de ruime schuur kwamen tentoonstellen. Regelmatig was de hoeve een attractiepunt voor zondagse wandelgroepen in het Pajottenland.

pep0007_resize_resize.JPG

Kunstencentrum Mansveld vzw

 

Om de werking verder uit te bouwen werd in 2004 de vzw Kunstencentrum Mansveld gesticht, met de bedoeling in het Pajottenland een trefpunt te brengen waar alle plastische kunsten en literaire vormen interactief op elkaar kunnen inspelen.

_mg_3009b_resize_resize.jpg

Na een collectieve expo, “De Aanloop”, -intramuros- in 2004, volgden later tentoonstellingen onder de titel ArtsElingen, telkens afgesloten met een poëzieavond. Voor ArtsElingen 2005 werd een wandeltentoonstelling uitgetekend. Langs het parcours werden gedichten uitgebeeld op geïllustreerde borden, en met hier en daar een installatie in het veld of de weide. In de sites (Kerk, Zwarte Molen, Mansveldhoeve) werden beelden en schilderijen opgesteld. Zelfs het Elingse volkscafé Meyts- Pollé werd erbij betrokken . De belangstelling voor de afsluitende poëzieavond in de kerk oversteeg ruim het gewone succes van de klassieke voordrachten van gedichten.

Door het succes het jaar voordien werd ook ArtsElingen 2006 een wandeltentoonstelling met gedichten en beeldende kunst en tal van activiteiten volksdans, volksmuziek en een poëzieavond met Ivo Van Strijtem en Bernard Dewulf.

ArtsElingen 2007 werd een uitzonderlijke expo. In de Mansveldhoeve werd een tentoonstelling gebouwd rond het werk “De Droom-Vanger” van Jos De Decker. Jaren lang had hij gewerkt aan tekeningen, schilderijen en teksten over dromen en gekke toestanden. Op vraag van de vrienden werd een selectie schilderijen en teksten in boekvorm uitgegeven. De schilderijen en tekeningen zelf werden op ArtsElingen getoond, samen met beelden van de vrienden (onder het thema De Droom). Een dialectenavond trok groot publiek en op de coda, met de recent nog gelauwerde troubadour-dichter Peter Holvoet-Hanssen, werd ArtsElingen op een passende, gekke wijze afgesloten.

lucpajots2.jpg

En de toekomst ? Waar ligt het eindpunt ?

 

Door het succes dat de grenzen van het Pajottenland nu al overstijgt zal verder gegaan worden op de ingeslagen weg. Maar gelijktijdig wil het Kunstencentrum Mansveld verder reiken. Zo is er de poëzie, die jaar na jaar meer belangstelling oogst als afsluiter van de jaarlijkse tentoonstelling. Met de mogelijkheden van de moderne communicatiemiddelen willen we de poëzie ook het ganse jaar door in de belangstelling houden. Ze zal permanent op onze website www.mansveld.be te volgen zijn met onuitgegeven of recente gedichten, allerlei beschouwingen , en interessante artikelen over kunstenaars. Alle nieuwe kunstvormen en kunstexperimenten vinden er een thuishaven.

                                                                                                                                             

Mansveld wil nog veel dromen vangen…

 

Nemen we bijvoorbeeld de muziek. Zou het niet kunnen dat de Mansveldhoeve als thuisbasis gekozen wordt door een of meerdere muzikanten, als ontmoetingsplaats met het publiek en waar ze hun talent kunnen uitproberen? Zijn er geen “dromers”die zich creatief willen uitleven in, bijvoorbeeld, een of andere vorm van toneel …?

lucde-droomvanger.jpg

 

Alle mensen staan, bewust of onbewust, open voor de kunst(en). De artiesten zelf maar ook een ruim publiek (waarbij we zelfs wandelaars rekenen die ons landschap bewonderen). Mansveld wil, in het Pajottenland, het kwalitatief trefpunt zijn voor kunstenaars uit de meest verscheiden disciplines in hun ontmoeting met een zo ruim  mogelijk publiek.

 

Wie nog creatieve dromen heeft, of dromen samen met ons wil realiseren kan bij Mansveld terecht. Een mailtje volstaat: joz.dedecker@belgacom.net.of sylvain.peeters@skynet.be